మీకు ఇలాంటి కలలు వస్తున్నాయా? అయితే అవి పునర్జన్మకు సంబంధించినవే.. స్వప్న శాస్త్రం ఏం చెబుతందంటే?

Dreams Astrology

Swapna Shastra/Dreams Astrology: కలలు మన జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక భాగం. ఈ కలలు కొన్ని సార్లు మనల్ని హెచ్చరిస్తాయి కూడా. కొన్నిసార్లు ప్రజలు ప్రవచనాత్మక కలలను కలిగి ఉంటారు. అటువంటి పరిస్థితిలో ప్రజలు వాటి మధ్య తేడాను గుర్తించలేరు. దాదాపు అందరూ నిద్రపోతున్నప్పుడు కలలు కంటారు. కొన్ని కలలు మంచివి అయితే కొన్ని కలలు చెడ్డవి. ప్రతి కల వెనుక కచ్చితంగా ఏదో ఒక అర్థం దాగి ఉంటుంది. కలల శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి కల వెనుక కొన్ని సంకేతాలు దాగి ఉంటాయి. ఈ కలలు ఏమి సూచించాలనుకుంటున్నాయో వారికి తెలియదు. స్వప్న శాస్త్రం (Swapna Shastra) ప్రకారం.. మనకు తెలియని ముఖాలు, ప్రదేశాలు కలలో కనిపిస్తే అలాంటి కల పునర్జన్మకు సంబంధించినదిగా భావిస్తారు. ­తరచుగా వ్యక్తులు తమను తాము కలలలో చూస్తారు. వారి వ్యక్తిత్వం కలలో వారి వ్యక్తికి భిన్నంగా కనిపించినప్పుడు ఈ కల పునర్జన్మకు సంబంధించినదని అర్థం చేసుకోండి. ఈ రకమైన కలలో మనం పూర్తిగా భిన్నమైన రూపంలో కనిపిస్తాము.

మనం చాలాసార్లు ఒకే కలని, ఒకే వ్యక్తిని, ఒకే స్థలాన్ని మళ్లీ మళ్లీ చూస్తాము. ఒక్కోసారి కలలు ఎప్పుడూ ఒకే విధంగా కనిపిస్తాయి. వాటిలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. ఇది కూడా మన పునర్జన్మలోని కొన్ని సంఘటనలకు సంబంధించినదిగా స్వప్న శాస్త్రం (Dreams Astrology) నమ్ముతుంది. ఒక వ్యక్తి కలలో చాలాసార్లు గాయపడటం కనిపించినా ఒకే రకమైన కల పదే పదే వచ్చినా.. అది గత జన్మకు సంబంధించిన ఆనవాలుగా పరిగణిస్తారట. డ్రీమ్ సైన్స్ ప్రకారం, అలాంటి కలలు గత జన్మకు సంబంధించినవిగా నమ్ముతారు. చాలా సార్లు ఒక వ్యక్తి కలలో ఏదో లేకపోవడాన్ని అనుభవిస్తాడు. ఈ భావన మీ పునర్జన్మకు కూడా సంబంధించినది. మీరు గత జన్మలో చాలా ఆధ్యాత్మికంగా చురుకుగా ఉన్నందున ఈ జీవితంలో ఆధ్యాత్మికతకు చాలా దూరంగా ఉన్నందున ఇది జరుగుతుంది. కలలో తనకు తానుగా అలసిపోయినట్లు అనిపించడం పునర్జన్మ వల్ల వస్తుంది. కలలో మీరు పూర్తిగా భిన్నమైన ప్రదేశంలో ఉన్నట్లు భావిస్తారు. దీనితో పాటు, గత జన్మలో, అతను తన జీవితంలో చాలా అందమైన సమయాన్ని ఆ ప్రదేశంలో గడిపినట్లు కలలు రావొచ్చు.

(Disclaimer: ఈ కథనం ప్రజల విశ్వాసాలు, ఇంటర్నెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. ఇది ఖచ్చితంగా వాస్తవమేనని చెప్పేందుకు ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు)

 

Share this Article
Leave a comment