విన్నర్ - ఇండియా 

ఫైనల్లో 5 పరుగులతో పాకిస్థాన్ పై విజయం

ఫైనల్లో శ్రీలంకపై 8 వికెట్లతో గెలుపు

విన్నర్ - పాకిస్థాన్

ఫైనల్లో ఆస్ట్రేలియాపై 7 వికెట్లతో విజయం

విన్నర్ - ఇంగ్లండ్

శ్రీలంకపై 36 పరుగులతో గెలుపు

విన్నర్ - వెస్టిండీస్

ఫైనల్లో ఇండియాపై 6 వికెట్లతో విజయం

విన్నర్ - శ్రీలంక

ఫైనల్లో ఇంగ్లండ్ పై 4 వికెట్ల విజయం

విన్నర్ - వెస్టిండీస్

ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ పై 8 వికెట్లతో గెలుపు

విన్నర్ - ఆస్ట్రేలియా

ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ పై 5 వికెట్ల విజయం

విన్నర్ - ఇంగ్లండ్