పద్మనాభంలో కొలువై ఉన్న అనంత పద్మనాభ స్వామి దీపోత్సవం కనులపండువగా నిర్వహించేందుకు దేవస్థానం అధికారులు సిద్దమయ్యారు.

అనంత పద్మనాభ స్వామి కోటి దీపోత్సవం డిసెంబర్ 12వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు.

అనంత పద్మనాభ స్వామి కోటి దీపోత్సవం

అనంత పద్మనాభ స్వామి కోటి దీపోత్సవం

అనంత పద్మనాభ స్వామి కోటి దీపోత్సవం

అనంత పద్మనాభ స్వామి కోటి దీపోత్సవం

అనంత పద్మనాభ స్వామి కోటి దీపోత్సవం

అనంత పద్మనాభ స్వామి కోటి దీపోత్సవం

అనంత పద్మనాభ స్వామి కోటి దీపోత్సవం