...

Tag: Janasena Visakhapatnam

నరవ జనసైనికుని కుటుంబానికి రూ. 25,000 ఆర్థిక భరోసా

విశాఖపట్నం: పెందుర్తి నియోజకవర్గం, 88 వార్డ్, నరవ గ్రామంలో జనసేన (Janasena) పార్టీ కుటుంబ సభ్యుడైన

Prasad Kalla Prasad Kalla
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.