...

ఎలాపోతే మాకేంటి? రోడ్డేశామా లేదా..!

శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు (Nellore News) జిల్లా కోవూరు మండలం గుమ్మళ్లదిబ్బ కొత్తకాలనీలో సీసీ రోడ్డు ఇది. గతంలో ఇది మట్టిబాట. ఇక్కడ నీళ్లు పుష్కలంగా ఉండడంతో ఆర్‌డబ్ల్యూఎస్‌ అధికారులు చేతిపంపు ఏర్పాటు చేశారు. ఇటీవల సీసీ రోడ్డు వేసేందుకు నిధులు మంజూరయ్యాయి. చేతిపంపు రోడ్డు మధ్యలో వస్తుందని తెలిసినా అలాగే రోడ్డు వేసేశారు. దారి మధ్యలో చేతిపంపు వల్ల రాకపోకలకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. సీసీ రోడ్డు వేసేటప్పుడే చేతిపంపు తొలగించాలని కోరినా అధికారులు పట్టించుకోలేదని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

Share this Article
Leave a comment
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.